wtorek, 1 maja 2012

Leki, które zabijają

 LEKI KTÓRE ZABIJAJĄ – CZYTAJ JEŚLI CHCESZ ŻYĆ !!!   

LEKI KTÓRE ZABIJAJĄ –

CZYTAJ JEŚLI CHCESZ ŻYĆ !!!

.

Lekarz mówi szczepionka na ŚG będzie przyczyną

60 000 ofiar śmiertelnych w samej tylko Francji

Dr Marc Girard, specjalista w zakresie działań niepożądanych leków i ekspert medyczny na zlecenie francuskich sądów, powiedział w telewizji francuskiej, że szczepionka na świńską grypę może spowodować 60.000 zgonów we Francji, zwłaszcza wśród ludzi młodych, kobiet ciężarnych i dzieci .
Powiedział też, że ludzie którzy promują szczepionki na świńską grypę robią tak dlatego, że mają oni powiązania z firmami farmaceutycznymi.  Problem ze szczepionkami na świńską grypę jest taki, że nie są one tylko “źle opracowane”, ale są “nie opracowane”, powiedział, dodając, że są one przygotowywane w warunkach zagrożenia zdrowia publicznego.
Film od 91177info http://www.youtube.com/user/91177info


.
.

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/14002/1.html

Bewacyzumab sprzyja niewydolności serca !!!

Sekcja: Postepy w medycynie

Data publikacji: 2011-01-12

Dziedzina: Onkologia

Meta analiza opublikowana w „Journal of Clinical Oncology” sugeruje, że kobiety z zaawansowanym rakiem piersi leczone bewacyzumabem (Avastin, Roche) są bardziej zagrożone zastoinową niewydolnością serca niż pacjentki otrzymujące placebo………………..

Badacze z Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie (USA) przeanalizowali wszystkie dane dotyczące profilu bezpieczeństwa bewacyzumabu publikowane w literaturze medycznej począwszy od 1966 r. aż do marca 2010 r., a także prezentowane podczas sympozjów ASCO (American Society of Clinical Oncology) i SABCS (San Antonio Breast Cancer Symposium). Okazało się, że zastoinowa niewydolność serca rozwinęła się u 1,6 proc. kobiet leczonych bewacyzumabem i u 0,4 proc. pacjentek otrzymujących placebo. Ponadto u 25-30 proc. chorych z grupy Avastinu pojawiało się nadciśnienie tętnicze, a u 4-5 proc. stwierdzono zakrzepy krwi.

Zdaniem badaczy, mechanizm działania bewacyzumabu polegający na inhibicji czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) jest niekorzystny dla funkcjonowania serca. Aktywność białka VEGF jest bowiem niezbędna dla podtrzymywania prawidłowej struktury i pracy mięśnia sercowego.

Źródło: JCO 2011, 4 stycznia online

.

http://www.lekomaniak.pl/news/,39/ostrzezenie-na-temat-stosowania-leku-avastin-w-leczeniu-choroby-oczu,310,1.html

2009-02-25

kategoria: Polska

Ostrzeżenie na temat stosowania leku Avastin

w leczeniu choroby oczu

Lek Avastin stosowany, niezgodnie z zatwierdzonymi wskazaniami, w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej, może powodować ciężkie zapalenia gałki ocznej – informuje strona Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Lek ten jest przeciwciałem monoklonalnym (o nazwie bewacyzumab), który hamuje rozwój nowych naczyń krwionośnych. Jest stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych, bo hamując wzrost naczyń w guzach ogranicza ich rozwój oraz zdolność tworzenia przerzutów.

Ze względu na mechanizm działania od pewnego czasu okuliści w Polsce i innych krajach świata stosują Avastin w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), która jest spowodowana nieprawidłowym rozrostem sieci naczyń krwionośnych w siatkówce oka. Jest to rzadsza postać AMD (cierpi na nią tylko 10 proc. chorych), ale ma bardzo dramatyczny przebieg i szybko prowadzi do całkowitej utraty widzenia.

Zdaniem Małgorzaty Pacholec, prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska oraz dyrektor Polskiego Związku Niewidomych, stosowanie Avastinu w leczeniu AMD można określić eksperymentem medycznym, gdyż nie jest on zarejestrowany z takim wskazaniem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

„Wiemy, że lekarze podają ten lek pacjentom z wysiękową postacią AMD nie informując ich, że nie został on stworzony do podawania do bardzo delikatnej gałki ocznej, ale do leczenia raka jelita grubego i że jest coraz więcej przypadków zapalenia oka po iniekcji tego preparatu. Pojawiają się nawet doniesienia o przypadkach całkowitej utraty wzroku po jego zastosowaniu” – powiedziała Pacholec w rozmowie z PAP.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej URPLWMiPB przez producenta leku – firmę Roche ( TO PRODUCENT TAMIFLU – CUDOWNEGO LEKU NA ŚWIŃSKĄ GRYPĘ……..), po podaniu Avastinu do ciała szklistego oka mogą się pojawić takie działania niepożądane jak podrażnienie oka, światłowstręt, niewyraźne widzenie i męty w ciele szklistym (związane z reakcją komórkową w przedniej i tylnej części gałki ocznej).

Do 26 listopada 2008 r. informacje o tego typu działaniach niepożądanych napłynęły do producenta z Kanady, gdzie odnotowano 2 ogniska obejmujące łącznie 25 przypadków działań niepożądanych u pacjentów, u których stosowano – niezgodnie ze wskazaniami – Avastin z serii B3002B028. Niewielka liczba spontanicznych zgłoszeń nt. zdarzeń niepożądanych związanych ze śródgałkowym podaniem leku napłynęła też z kilku państw członkowskich UE.

„Firma Roche nie badała stosowania ani nie ubiegała się o dopuszczenie produktu Avastin do stosowania w okulistyce” – zaznaczono w komunikacie. Używanie go w tym celu nie zostało dotychczas zatwierdzone przez żaden organ kontroli leków na świecie.

Producent leku podkreślił w ostrzeżeniu, że Avastin jest lekiem zarejestrowanym wyłącznie do podawania dożylnego w onkologii, w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami; z rozsianym rakiem piersi (w skojarzeniu z lekiem o nazwie paklitaksel); z nieoperacyjnym, zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny) oraz z zaawansowanym i rozsianym rakiem nerki (w skojarzeniu a interferonem alfa-2a).

Lek jest pakowany w jednorazowe fiolki bez konserwantów. Okuliści praktykujący podawanie go – niezgodnie ze wskazaniami – śródgałkowo, ryzykują zanieczyszczenie produktu, ostrzegli autorzy komunikatu.

„AMD dotyka głównie ludzi starszych, a więc często nieporadnych, samotnych i posiadających niewielkie zasoby finansowe. Przykre jest to, że to właśnie takie osoby będą ponosić skutki niezgodnego ze wskazaniami podawania Avastinu” – podkreśliła Pacholec. Przypomniała też, że w Polsce dostępny jest lek (ranibizumab, nazwa handlowa Lucentis – przyp. PAP) innej firmy, który nie tylko hamuje rozwój wysiękowej postaci AMD, ale też poprawia widzenie.

Lek ten ma bardzo dobre rekomendacje brytyjskiego National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), który zajmuje się nie tylko oceną skuteczności leków, ale też ich opłacalności, uzyskał też pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Cena netto jednej fiolki Lucentisu (4100 zł) jest ponad dwukrotnie wyższa niż fiolki Avastinu (1800 zł).

Pacholec wyraziła też zaniepokojenie decyzją minister zdrowia Ewy Kopacz z dnia 24 listopada 2008 r., zgodnie z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza oficjalnie przyzwolić na stosowanie Avastinu w wysiękowej postaci AMD. „Oznacza to, że w majestacie prawa lekarze będą pacjentom podawać lek, który może im zaszkodzić; choć ostrzega przed tym sam producent” – podkreśliła. Tymczasem, chorzy na AMD ciągle nie mają dostępu do sprawdzonego i skutecznego leku, jakim jest Lucentis (bo leczenie nim nie jest refundowane) i nic nie wskazuje na to, że sytuacja ta ulegnie poprawie.

Jak powiedział PAP rzecznik urzędu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dr Wojciech Łuszczyna, jednym z podstawowych zadań urzędu jest monitorowanie bezpieczeństwa leków. „Oznacza to, że każdy lekarz, a także farmaceuta, ratownik medyczny czy pielęgniarka są obowiązani pod rygorem odpowiedzialności sądowej zgłaszać do nas obserwowane lub podejrzewane działania niepożądanych leków. Podobny obowiązek ciąży na producentach czy importerach leków” – wyjaśniał. Dotyczy to zwłaszcza ciężkich działań niepożądanych, a więc takich, które prowadzą do hospitalizacji czy zagrażają trwałym uszczerbkiem na zdrowiu czy wręcz życiu. „Doniesienia tego typu są niezwłocznie przesyłane do wszystkich podobnych urzędów w Europie i na całym świecie. Następnie powstaje oficjalny komunikat” – wyjaśnił dr Łuszczyna. Podkreślił, że komunikaty na temat niepożądanych działań leków powstają wskutek współpracy urzędu z firmą czy osobą zobowiązaną do zgłoszenia informacji na ten temat.

źródło: PAP

**********************************************************
.

TERAZ NOWSZE INFO : Z FDA CZYLI

Agencja ds. Żywności i Leków FDA (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906[1]. Wchodzi w skład departamentu zdrowia i usług społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i weterynaryjnych), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także tych niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w USA.

*********************

http://breastcancer.about.com/b/2010/12/20/fda-avastin-metastatic-breast-cancer.htm

INFO Z 20. GRUDNIA 2010 :

FDA USUNĘŁA AVASTIN Z ARSENAŁU LEKÓW STOSOWANYCH

W LECZENIU RAKA PIERSI Z PRZERZUTAMI…..COFNIĘTO

URZĘDOWĄ ZGODĘ NA LECZENIE………DECYZJA TA NIE

OBEJMUJE JESZCZE PACJENTÓW Z RAKIEM MÓZGU, NEREK,

JELITA I PŁUC………

UZASADNIENIE : BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

(CZYLI STOPIEŃ RYZYKA ORAZ ILOŚĆ POWIKŁAŃ) NIE JEST

WARTE KOSZTÓW STOSOWANIA TEGO LEKU……..

MIESIĘCZNE KOSZTY STOSOWANIA PREPARATU AVASTIN TO

8000$ NA MIESIĄC – Z KIESZENI PACJENTA, NIE LICZĄC

INNYCH LEKÓW STOSOWANYCH W KOMBINACJACH

NP PACLITAXEL (TAXOL) – STOSOWANY DO LECZENIA

RAKA PIERSI I JAJNIKA :

http://www.cptech.org/ip/health/taxol/

PRODUCENT PACLITAXEL – BRISTOL MYERS SQUIBB

W SAMYM 2000 r B.M.S. ZAROBIŁ NA TYM LEKU

1. 592 BILIONA $   !!!!!!!!!!  LICZĄC SOBIE ZA 1 MILIGRAM

LEKU 6,09 $, PODCZAS GDY LEK GENERYCZNY KOSZTOWAŁ

0,07 $ ZA 1 MG !!!

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW EMA WYDAJE SIĘ BYĆ

BARDZIEJ OPTYMISTYCZNA – NADAL UWAŻA ŻE „KORZYŚCI

Z ZASTOSOWANIA OBU LEKÓW W LECZENIU RAKA PIERSI Z

PRZERZUTAMI PRZEWYŻSZAJĄ EW.POWIKŁANIA I OGÓLNE

KOSZTY LECZENIA………

FDA  NATOMIAST TWIERDZI ŻE JEST DOKŁADNIE NA ODWRÓT

– EW. RYZYKO  I ROZMIARY POWIKŁAŃ PO ZASTOSOWANIU

ORAZ KOSZTA NIE SĄ NAWET  RÓWNOWAŻONE PRZEZ

DOMNIEMANE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA AVASTINU……

CYT :

AVASTIN NIE SPOWALNIA WZROSTU GUZA, NATOMIAST

USZKADZA PACJENTÓW DOPROWADZAJĄC DO POWAŻNYCH

POWIKŁAŃ……POD UWAGĘ BIERZE SIĘ TEŻ KWESTIE

RÓŻNYCH GENOTYPÓW RAKA I RÓŻNEJ TZW OPORNOŚCI

NA LEK I EW KOLEJNE TESTY I BADANIA W TYM KIERUNKU

……ORAZ NASTĘPNE KOSZTA…

Fran Visco, of the National Breast Cancer Coalition POWIEDZIAŁ :

FDA NIGDY NIE POWINNA BYŁA DOPUSZCZAĆAVASTINU

DO LECZENIA RAKA PIERSI. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA

NIE SA ZAUWAŻALNE, NATOMIST POWIKŁANIA I SZKODY SĄ

EWIDENTNE…  VISCI WYLICZA M.IN KRWOTOKI WEWNĘTRZNE,

PERFORACJĘ  JELIT,  TWORZENIE SIE SKRZEPLIN W

NACZYNIACH ORAZ USZKODZENIE MIĘŚNIA SERCA…………

SĄ GŁOSY, ŻE CAŁA WALKA O AVASTIN TOCZY SIĘ O PIENIĄDZE

– BEZPOŚREDNI PRODUCENT LEKU GENENTECH/ROCHE

ZARABIA NA LEKU 5,8 BILIONA $ NA ROK !!!!!!!!!!!!!!,

W TYM Z SAMEGO LECZENIA RAKA PIERSI CZERPIE ZYSK

W WYSOKOŚCI 588 MLN $ ROCZNIE !!!!!!!!!!!!!

GENENTECH/ROCHE ZARABIA NA TYM LEKU-”HICIE”

BARDZO DUŻO, I ZAKAZ SPRZEDAŻY BYŁBY OGROMNĄ

STRATA W ZYSKACH FIRMY. WOBEC TEGO NALEŻY SIĘ

SPODZIEWAĆ ODWOŁANIA OD DECYZJI FDA……….

*

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/14027/1.html

Odwołanie w sprawie Avastinu

Sekcja: informacje

Data publikacji: 2011-01-19

Dziedzina: Onkologia

Firmy Genentech i Roche 18 stycznia br. oficjalnie odwołały się od decyzji agencji Food and Drug Administration wycofującej raka piersi ze wskazań do stosowania bewacyzumabu (Avastin).

Zdaniem producenta leku, interpretacja danych dotyczących profilu jego bezpieczeństwa dokonana przez ekspertów FDA jest błędna. Dlatego firma domaga się dyskusji na temat skuteczności i bezpieczeństwa Avastinu na forum publicznym. Firma proponuje też przeprowadzenie dodatkowego badania klinicznego, w którym oceniana będzie terapia Avastinem w skojarzeniu z chemioterapeutykiem – paklitakselem u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi.

*

KOLEJNY ARGUMENT JEST RÓWNIEŻ BARDZO….

KONTROWERSYJNY :

KTO W TEJ CHWILI DECYDUJE JAKIM LEKIEM MASZ BYĆ

LECZONY ?????

CZY DECYDUJE FDA U.S -? AGENCJA RZĄDOWA KTÓRA Z

MOCY PRAWA MA DECYDOWAĆ I  CHRONIĆ PACJENTA ???

CZY TEŻ DECYDUJĄ FIRMY FARMACEUTYCZNE KTÓRE

WYDAJĄ OGROMNE PIENIĄDZE NA MARKETING I

SPRZEDAJĄ SWOJE PRODUKTY TEMU, KTO MOŻE SOBIE

TA TAKI ZAKUP POZWOLIĆ ????????

CZY TEŻ OSTATECZNYM ARBITREM JEST TWÓJ ONKOLOG,

KTÓRY DECYDUJE O TYM CZYM BĘDZIESZ LUB NIE BĘDZIESZ

LECZONY………..CO RÓWNIEŻ ZALEŻY OD TWOJEGO

UBEZPIECZENIA (O ILE JE POSIADASZ ) I KWESTII –

CZY TO UBEZPIECZENIE POKRYWA KOSZTY TAKIEGO

LECZENIA  ?????!!!!!!!

FUNDACJA KOMEN (PRAWDOPODOBNIE FIRMOWA – PROSZĘ

ZERKNĄĆ NA SPONSORÓW – M.IN MICROSOFT = BILL GATES…)

WYDAŁA OŚWIADCZENIE, W KTÓRYM WYRAŻA NADZIEJĘ ŻE

PACJENCI KTÓRZY ROZPOCZĘLI LECZENIE AVASTINEM BĘDĄ

JĄ DALEJ KONTYNUOWAĆ………………………… Z PIENIĘDZY

UBEZPIECZENIA………….

WOBEC TEGO WRACAMY DO PYTANIA KRYTYCZNEGO –

KTO CZERPIE ZYSK Z AVASTINU ? ( W DOMYŚLE FIRMA CZY

PACJENCI ? ) ORAZ – JAK MOŻEMY PRZEWIDZIEĆ I

OSZACOWAĆ TE GRUPĘ PACJENTÓW ?  NALEGAMY RÓWNIEŻ

NA GENENTECH/ ROCHE ABY KONTYNUOWAŁA BADANIA

I DOCHODZENIE W SPRAWIE AVASTINU I CELOWOŚCI

LECZENIA……..

.

PRZYPADKI Z POLSKIEGO PODWÓRKA –

SKORO CHEMICZNE LECZENIE JEST TAKIE DOBRE I JEST

JEDYNĄ OPCJĄ, FORSOWANĄ PRZEZ MAINSTREAM – TO

DLACZEGO ROBIĄ ŁASKĘ TYM CHORYM ALBO W OGÓLE

ODMAWIAJĄ LECZENIA ??????????

BO DOSKONALE WIEDZĄ, ŻE TEN CHORY I TAK UMRZE…

WIĘC TO OBOJĘTNE CZY UMRZE PO AVASTINIE,

TAMOXIFENIE, PACLITAXEL, CISPLATYNIE,

DOKSORUBISYNIE, CZY INNYM ŚMIECIU……

BO NAJWAŻNIEJSZE SĄ ZAWSZE…. KOSZTY I ZYSKI…….

MAINSTREAM’U……….

CZY OWCE TO POJĘŁY ???????

http://dziendobrytvn.plejada.pl/29,42337,news,,1,,walka_z_rakiem_i_urzednikami,aktualnosci_detal.html#autoplay

.
**************************************************
.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/07/fda-revokes-approval-for-controversial-breast-cancer-drug.aspx

Breaking News: Popular Cancer Drug Declared More Harmful

Than Helpful

CZYLI – CZY LEK JEST BARDZIEJ POMOCNY

CZY BARDZIEJ SZKODLIWY…..

Posted By Dr. Mercola |

January 07 2011 |

.

POTWIERDZENIE STANOWISKA FDA I WNIOSKÓW

Z OBSERWACJI : AVASTIN PRZYNOSI WIĘCEJ SZKODY NIŻ

POŻYTKU – POWSZECHNE POWIKŁANIA TO WYSOKIE

CIŚNIENIE TĘTNICZE, USZKODZENIE MIĘŚNIA SERCA

( CZYLI KARDIOMIOPATIA ) , ZAWAŁY SERCA ,  PERFORACJE

ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH, KRWOTOKI WEWNĘTRZNE ,

A NAWET OBRZĘK MÓZGU…………

SĄ JUŻ W TEJ CHWILI 4 NIEZALEŻNE BADANIA, KTÓRE

WYKAZUJĄ JEDNOZNACZNIE ŻE NIE MA KORZYŚCI ZE

STOSOWANIA AVASINU I PACLTAXEL – W PORÓWNANIU DO

STANDARDOWEJ CHEMIOTERAPII, ZAHAMOWANIE

WZROSTU NOWOTWORU WYNOSIŁO OD -  24 DNI DO

MAX. 5 MIESIĘCY !!!!!!!!!!!!!!

???????????????????????????????????????

……ONI JUŻ NAWET NIE MÓWIĄ O WYDŁUŻENIU ŻYCIA

W TYCH BADANIACH…….CO JEST PODSTAWOWYM

KRYTERIUM…… ONI MÓWIĄ O ZAHAMOWANIU WZROSTU

GUZA…….NA 24 DNI……..ALBO 5 MIESIĘCY……..

A PO TYM CZASIE JAZDA NA CAŁEGO…SZCZEGÓLNIE JAK SIĘ

NOWOTÓR „UODPORNI” NA KOLEJNY CHEMIOTERAPEUTYK…

ŻE NIE WSPOMNĘ JUZ O WSZYSTKICH POWIKŁANIACH PO

TYCH TRUTKACH – W ZWIĄZKU Z KTÓRYMI SZPITALE SĄ

ZMUSZONE WYDAWAĆ KROCIE NA LECZENIE : POWIKŁAŃ

ZAKRZEPOWYCH, POWIKŁAŃ KRWOTOCZNYCH O RÓŻNEJ

LOKALIZACJI, POWIKŁAŃ POD POSTACIĄ USZKODZENIA

MIĘŚNIA SERCA ŁĄCZNIE Z ZAWAŁEM, OSŁAWIONEGO

OBRZĘKU MÓZGU, EW. ZATORÓW MÓZGU LUB KRWOTOKÓW

DOMÓZGOWYCH, PERFORACJI NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH,

CAŁEJ GAMY INFEKCJI , O RÓŻNEJ LOKALIZACJI – ŁĄCZNIE Z

MÓZGIEM !!!  KTÓRE PRZYLEPIAJĄ SIĘ DO CHOREGO W

CZASIE  I PO CHEMIOTERAPII – INFEKCJI BAKTERYJNYCH,

WIRUSOWYCH, GRZYBICZYCH, PIERWOTNIAKOWYCH I

ROBACZYC……., POWIKŁAŃ PO STERYDOTERAPII (STERYDY

SĄ ZAWSZE NIEODŁĄCZNYM TOWARZYSZEM LECZENIA W

CAŁEJ ONKOLOGII ) – KTÓRE TO POWIKŁANIA NP OSTEOPOROZA

I WTÓRNE ZŁAMANIA KOŚCI, SPADEK ODPORNOŚCI I KOLEJNE

TEGO POWIKŁANIA CZYLI INFEKCJE RÓŻNEGO RODZAJU,

ZABURZENIA METABOLICZNE POD POSTACIĄ OTYŁOŚCI,

CUKRZYCY, WZROSTU POZIOMU LIPIDÓW, NIEWYDOLNOŚCI

NADNERCZY, ZABURZEŃ W PRACY PRZYSADKI MÓZGOWEJ,

NIEWYDOLNOŚCI I ROZREGULOWANIU CAŁEGO UKŁADU

HORMONALNEGO, WTÓRNYCH NOWOTWORÓW PO

CHEMIOTERAPII CZYLI INDUKOWANYCH, WYZWALANYCH

PRZEZ SAMĄ CHEMIOTERAPIĘ I RADIOTERAPIĘ…….

I NASTĘPCZEGO – LECZENIA TYCH CHORÓB

WYGENEROWANYCH LEKAMI…

….ZMIAN PSYCHICZNYCH – TRWAŁYCH – I CAŁEJ GAMY

CHORÓB NEUROLOGICZNYCH I DEGENERACYJNYCH…….

NA LECZENIE KTÓRYCH IDĄ OGROMNE SUMY – CZĘSTO

MILIONY PLN NA  -1- CHOREGO – KTÓRY LEŻY MIESIĄCAMI

NA GRANICY ŻYCIA I ŚMIERCI !!!!!!!!!

CZY TO JEST PRAWDZIWE LECZENIE ??????

DLACZEGO TEN PROCEDER JEST OPŁACANY ZE SKŁADEK ????

Z UBEZPIECZEŃ ?????

DLACZEGO TEN PROCEDER JEST ZGODNY Z PRAWEM ?????

DLACZEGO TRUCIE LUDZI NIE JEST ŚCIGANE PRZEZ  ORGANA

PAŃSTWA DO TEGO STWORZONE ????????????

JAK NAZYWA SIĘ TAKI SYSTEM W KTÓRYM WSZYSTKIE

TRYBY PAŃSTWA PRACUJĄ DLA KORPORACJI

Z WALL STREET ????????

.

.

EMA – CZYLI AGENCJA EUROPEJSKA MYŚLI………… W TEJ

SPRAWIE………INTENSYWNIE……..I CICHO……………

.

ZAPEWNE W KULMINACYJNYM MOMENCIE AWANTURY,

„ZAREKOMENDUJĄ” LEKARZOM Z EU „WYCOFANIE” SIĘ ZE

STOSOWANIA TEGO LEKU……….JAK W PRZYPADKU MERIDII

FIRMY ABBOTT……..ENIGMATYCZNA I LAKONICZNA

INFORMACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ…….

I KONIEC…….I CISZA…….

I NIE MA PYTAŃ KTO TAKI SYF DOPUŚCIŁ DO OBROTU !!!!!!

NA JAKIEJ PODSTAWIE ?????

JAK WYGLĄDAŁY BADANIA WSZYSTKICH FAZ ??????

NA ILU LUDZIACH TESTOWANE ????????

TYCH PYTAŃ NIE ZADAJĄ TELEWIZJE, RADIO, GAZETY Z

MAINSTREAM………

OCZYWIŚCIE – BO TO CI SAMI WŁAŚCICIELE………..

WIĘC TE SAME KONTA BANKOWE……

…NIE BĘDĄ SAMI SOBIE KRZYWDY ROBIĆ………

ZNAJDĄ SIĘ TEMATY ZASTĘPCZE………Z KIM SYPIA KOLEJNA

CELEBRYTKA……….ALBO JAKĄ OPERACJE PLASTYCZNĄ

SOBIE ZROBIŁA…….

NO I TROCHĘ PSUDO-POLITYKI…..DLA NAIWNEJ PUBLIKI………

I WIĘCEJ FLUORU I LITU W WODZIE…….

I WIĘCEJ CHEMII W ŻARCIU……

……..IM WIĘCEJ ZOOMBIE……..TYM MNIEJ TRUDNYCH

PYTAŃ……………..

.

PODOBNIE WYGLĄDA SPRAWA Z LEKIEM –

TAMOXIFEN, KTÓRY ZOSTAŁ WZIĘTY POD LUPE W 2009 R.

– OKAZAŁO SIĘ ŻE TEN LEK ZWIĘKSZA RYZYKO ROZWOJU

WTÓRNEGO NOWOTWORU U KOBIET PRZYJMUJĄCYCH

GO Z POWODU RAKA PIERSI !!!!!!!!!!!!!!!

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8220767.stm

DŁUGOTERMINOWE STOSOWANIE POPULARNEGO LEKU TAMOXIFEN W LECZENIU RAKA PIERSI MOŻE ZWIĘKSZYĆ RYZYKO ROZWOJU DRUGIEGO ŚMIERTELNEGO NOWOTWORU.

TAMOXIFEN JEST PODAWANY TYSIĄCOM BRYTYJSKICH KOBIET PO LECZENIU OPERACYJNYM , LEK TEN ŁĄCZY SIĘ Z RECEPTORAMI ESTROGENOWYMI – CO MA W INTENCJI PRODUCENTA DOPROWADZIĆ DO ZAHAMOWANIA PODZIAŁÓW KOMÓREK NOWOTWOROWYCH…

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tamoksyfen

PRODUCENT : SANDOZ – LINIA LEKÓW

GENERYCZNYCH FIRMY NOVARTIS :

http://www.novartis.com/products/sandoz.shtml

ALE OSTATNIE AMERYKAŃSKIE BADANIA DOWIODŁY, ŻE TAMOXIFEN DAJE CZTEROKROTNY WZROST RYZYKA ROZWOJU NOWOTWORU BARDZIEJ AGRESYWNEGO, TRUDNIEJSZEGO W LECZENIU I NIEZALEŻNEGO OD ESTROGENÓW………..

NIEMNIEJ JEDNAK KOBIETOM MOCNO ODRADZA SIĘ PRZERWANIE KURACJI TAMOXIFENEM…………..EKSPERCI “PODKRESLAJĄ, ŻE JAKIEKOLWIEK RYZYKO  SPOWODOWANE PRZYJMOWANIEM PREPARATU, JEST MNIEJSZE OD KORZYŚCI…………….A PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU WTÓRNEGO, BARDZIEJ ZŁOŚLIWEGO GUZA, NIEWRAŻLIWEGO NA HORMONY – JEST BARDZO NISKIE……………….

KAŻDEGO ROKU U OK. 45000 KOBIET DIAGNOZUJE SIE RAKA PIERSI, Z CZEGO  12000 KOBIET UMIERA. OK 2/3 NOWOTWORÓW JEST WRAŻLIWYCH NA TAMOXIFEN.  TAMOXIFEN STAŁ SIĘ “ZŁOTYM STANDARDEM” W LECZENIU TYCH HORMONO-ZALEŻNYCH GUZÓW.

OSTATNIE BADANIE PROWADZONE PRZEZ THE FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER IN SEATTLE, DOTYCZY DŁUGOTERMINOWEGO PRZYJMOWANIA LEKU WŚRÓD GRUPY PONAD 1000 KOBIET. BADACZE  PISZĄ W THE JOURNAL CANCER RESEARCH, ŻE PRÓCZ REDUKCJI NAWROTU NOWOTWORU ZALEŻNEGO OD TAMOXIFENU O 60%, ZNALEŹLI TAKŻE WYRAŹNY ZWIĄZEK MIĘDZY STOSOWANIEM TAMOXIFENU A WZROSTEM RYZYKA WYSTĄPIENIA AGRESYWNEGO, OPORNEGO NA HORMONY NOWOTWORU, W CZASIE LECZENIA 5 LAT I WIĘCEJ. TEGO TYPU NOWOTWORY MOGĄ BYĆ SZCZEGÓLNIE TRUDNE DO LECZENIA……………..

DUŻO KOBIET W UK KOŃCZY LECZENIE PO 5 LATACH ABY UNIKNĄĆ EFEKTÓW UBOCZNYCH, ALE WIELE TYSIĘCY KOBIET POZOSTAJE NA TYM LECZENIU DŁUŻEJ NIŻ 5 LAT.

KWESTIA RYZYKA I KORZYŚCI………
DR CHRISTOPHER LI MÓWI : “TO OCZYWISTE ŻE LEKI BLOKUJĄCE RECEPTOROESTROGENOWY – JAK TAMOXIFEN – PRZYNOSZĄ WIELKIE KLINICZNE KORZYŚCI…..JEDNAK TE TERAPIE ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO ROZWOJU OPORNEGO NA TAMOXIFEN WTÓRNEGO NOWOTWORU………….NADAL KORZYŚCI Z TEJ TERAPII SA UZNAWANE I LEKARZE POWINNI KONTYNUOWAĆ TERAPIĘ REKOMENDOWANĄ DLA PACJENTÓW Z RAKIEM PIERSI, TYCH KTÓRYM TO PRZYNOSI KORZYŚCI.”……… PROFESOR JACK CUZICK, SZEF  BADAŃ NAD NOWOTWOREM W BRYTYJSKIM CENTRUM EPIDEMIOLOGII, MATEMATYKI I STATYSTYKI W QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON, PODKREŚLA ŻE MA PRZYTŁACZAJĄCE DOWODY



.
************************************************************************************

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/13975/1.html

AOTM: Avastin usunięty z wykazu świadczeń gwarantowanych

Sekcja: informacje

Data publikacji: 2011-01-04

Dziedzina: Dermatologia , Onkologia

Agencja Oceny Technologii Medycznych uznała za zasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych Avastinu (bewacyzumab), stosowanego w leczeniu raka płuca o innej histologii niż płaskonabłonkowa. Rada Konsultacyjna zajęła również stanowiska w sprawie leków Zenaro (dichlorowodorek lewocetyryzyny) oraz Daxas (roflumilast).

Decyzja AOTM w sprawie Avastinu została podjęta na podstawie analiz farmakoekonomicznych stosowania bewacyzumabu w połączeniu z paklitakselem i karboplatyną w leczeniu I linii chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Według oceny Rady Konsultacyjnej, terapia bewacyzumabem nie dawała gwarancji na przeżycie całkowite, a jednocześnie powodowała wysokie ryzyko wystąpienia licznych i poważnych działań niepożądanych. Wśród działań niepożądanych wskazanych w charakterystyce produktu leczniczego Avastin są m.in.: gorączka neutropeniczna, leukopenia, małopłytkowość, obwodowa neuropatia czuciowa, osłabienie, objawy ze strony układu pokarmowego, perforacje żołądkowo-jelitowe, krwotoki (m.in. do płuc) oraz zakrzepice naczyniowe.

*
************************************************************************
.

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/13307/1.html

AstraZeneca wypłaci odszkodowania


Data publikacji: 2010-08-10

Koncern farmaceutyczny AstraZeneca zapłaci w ramach ugody z

pacjentami poszkodowanymi w wyniku przyjmowania Seroquelu

198 mln dol. – informuje Associated Press.

Chodzi o Seroquel – lek na schizofrenię, którego sprzedaż w zeszłym roku sięgnęła 4,9 mld dol.

Okazało się, że lek zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy i innych chorób…….

W efekcie przeciwko producentowi skierowano 26,1 tys. pozwów sądowych. Co do 17,5 tys. z nich zawarto porozumienia. Średnia wysokość pojedynczego odszkodowania wypłaconego przez koncern sięgnęła 11,3 tys. dol.

Preparaty :

Lek oryginalny:

Seroquel,Seroquel XR – forma o przedłużonym działaniu

Inne preparaty:

Loquen, Ketrel, Kwetaplex, Kventiax, Ketipinor, Symquel, Ketilept, Nantarid, Poetra,Bonogren

To i tak niewiele w porównaniu z ugodami, które zawierały inne koncerny farmaceutyczne. Na przykład afera z przeciwbólowym Vioxxem kosztowała firmę MSD 4,85 miliarda dolarów.

.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwetiapina

http://en.wikipedia.org/wiki/Quetiapine



In 2007 and 2008, studies were conducted on quetiapine’s efficacy in treating generalized anxiety disorder and major depression. In April 2009, the Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee of the US Food and Drug Administration (FDA) held a public meeting to discuss whether study results supported the FDA’s approval for anxiety and depression, with risks of metabolic side effects and of tardive dyskinesia and sudden cardiac death.[11]

.

http://www.thelocal.se/28260/20100809/

AstraZeneca pays out million dollar damages

Published: 9 Aug 10 08:46 CET
Updated: 9 Aug 10 10:59 CET
Online: http://www.thelocal.se/28260/20100809/

Anglo-Swedish pharmaceuticals firm AstraZeneca has agreed to pay $198 million in damages to around 17,500 people in the USA in connection with the alleged side effects of its Seroquel drug.

The firm had made no reservation of the funds in its accounts by June 30th and the AstraZeneca’s profits forecast of $6.35-6.65/share remains.

The company has been sued by 22,000 Americans in connection with side effects from the drug, among other things a heightened risk for diabetes.



“The details of the agreement have been reached after mediation and are confidential…………..

AstraZeneca continues to participate in the mediation process which concerns writs in both state and federal courts,” the firm confirmed in a statement.

Seoquel is a medication used in connection with schizophrenia.

TT/The Local (news@thelocal.se/08 656 6518)

.
.********************************************************************************************

http://www.nytimes.com/2010/04/27/business/27drug.html

.

For $520 Million, AstraZeneca Will Settle Case

Over Marketing of a Drug

By DUFF WILSON

Published: April 26, 2010

AstraZeneca has completed a deal to pay $520 million to settle federal investigations into marketing practices for its blockbuster schizophrenia drug, Seroquel. The Justice Department plans a news conference on Wednesday to disclose details of the case, according to two people close to the negotiations who were not authorized to discuss it publicly.

AstraZeneca becomes the fourth pharmaceutical giant in the last three years to admit to federal charges of illegal marketing of antipsychotic drugs, a lucrative category of medications that have quickly risen to the top of United States sales charts. Aggressive sales and promotional practices have helped expand the use of powerful new antipsychotic drugs for children and the elderly.



AstraZeneca will sign a corporate integrity agreement with the federal government over its marketing of Seroquel for unapproved uses, but will not face criminal charges, the people close to the negotiations said.



The company, based in London, has been accused of misleading doctors and patients by playing up favorable research and not adequately disclosing studies that show Seroquel increases the risk of diabetes…………………………………………………….

AstraZeneca still faces more than 25,000 civil lawsuits filed on behalf of patients contending that the company did not disclose the drug’s risks.



The deal would make formal an agreement in principle the company reached last October with the United States attorney in Philadelphia. At that time, AstraZeneca said in a filing with the Securities and Exchange Commission that it had set aside $520 million in respect to the investigation.



The company was facing two federal investigations and two whistle-blower lawsuits involving Seroquel sales and marketing practices. One of the investigations related to physicians who had participated in clinical trials. The other inquiry involved sales staff. Details are expected to be announced Wednesday.

As a result of aggressive marketing, Seroquel has been increasingly used for children and elderly people for indications not approved by the Food and Drug Administration. The drugs have caused rapid weight gain in children, and side effects including deaths have prompted warnings against giving the drugs to elderly patients for dementia.



Although doctors are permitted to prescribe any approved drug for off-label uses, it is illegal for drug makers to promote medications for any purpose not specifically approved by the F.D.A.

Tony Jewell, a company spokesman, declined to comment on Monday. Patricia Hartman, a spokeswoman for Michael L. Levy, the United States attorney in Philadelphia, said she would neither confirm nor deny the report. “We don’t have anything public on AstraZeneca,” Ms. Hartman said.

AstraZeneca, which reported $4.9 billion in Seroquel sales in 2009, plans to report its first-quarter financial results on Thursday.



The company will join a series of American pharmaceutical companies that have admitted to illegal marketing after federal investigations and whistle-blower filings and have signed agreements with the government to monitor and avoid such activity in the future.



In the largest such case, Pfizer paid ……………$2.3 billion last September,………… including $1.3 billion in the biggest criminal fine of any type in United States history, for off-label marketing of the painkiller Bextra and other drugs………….. Bextra was withdrawn from the market in 2005. The Pfizer fine included $301 million for off-label marketing of its antipsychotic drug Geodon.



Eli Lilly paid $1.4 billion in January 2009 …………to settle investigations into illegal marketing of its antipsychotic drug Zyprexa………………… Lilly’s settlement included a $515 million criminal fine, which until the Pfizer case was the largest such fine ever imposed on a corporation……………………



In 2007, Bristol-Myers Squibb and a subsidiary paid $515 million………… to settle federal and state investigations into marketing of its antipsychotic drug Abilify………………..


The newer generation of antipsychotics has surpassed cholesterol-lowering drugs to become the nation’s top-selling category of medications, accounting for $14.6 billion……………. of the nation’s $300 billion in drug spending last year…………….., according to the research firm IMS Health.



Seroquel, a pill usually taken once or twice a day that sells for more than $4 each, was the fifth-best-selling drug in the United States last year, IMS said. As with other antipsychotics, much of that spending is by the federal government, through the Medicaid and Medicare programs.



AstraZeneca, with American headquarters in Wilmington, Del., has previously denied wrongdoing in the Seroquel investigations. It has paid $656 million to defend itself in court against more than 25,000 civil lawsuits, the company said in an S.E.C. filing in January. Those cases are only recently beginning to reach trial.

The company has argued that people who were found to have diabetes after taking Seroquel already had diabetes ………..or had existing conditions…………… that made them at high risk of the disease !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

According to company e-mail unsealed in civil lawsuits, AstraZeneca “buried” — a manager’s term — a 1997 study that showed Seroquel users gained 11 pounds a year………….., while publicizing a study that claimed users lost weight……………. Company e-mail messages also refer to doing a “great smoke-and-mirrors job”……………………………. on unfavorable studies…………………………….

Gardiner Harris contributed reporting.

.

.************************************************************************************

http://www.nytimes.com/2010/10/03/business/03psych.html?pagewanted=all

.

Side Effects May Include Lawsuits

By DUFF WILSON

Published: October 2, 2010



FOR decades, antipsychotic drugs were a niche product.

Today, they’re the top-selling class of pharmaceuticals in America, generating annual revenue of about $14.6 billion…………….. and surpassing sales of even blockbusters like heart-protective statins.………………………………..


Department of Justice Statements on the Five Major

Companies Selling Anti-Psychotic Drugs:

AstraZeneca

Bristol-Myers Squibb

Eli Lilly

Johnson and Johnson

Pfizer


Weekend Business Podcast With Gretchen Morgenson, Tim O’Brien, Duff Wilson, Robert Shiller and Paul Lim.

http://www.nytimes.com/packages/flash/multimedia/swfs/AS3Multiloader.swf

Daniel Rosenbaum for The New York Times

Lew Morris, of the Department of Health and Human Services, said there was a growing effort to punish drug makers for illegal sales of antipsychotics.

Laura Pedrick for The New York Times

Stephen Sheller has represented drug-company whistle-blowers.


While the effectiveness of antipsychotic drugs in some patients remains a matter of great debate, how these drugs became so ubiquitous and profitable is not. Big Pharma got behind them in the 1990s, when they were still seen as treatments for the most serious mental illnesses, like hallucinatory schizophrenia, and recast them for much broader uses, according to previously confidential industry documents that have been produced in a variety of court cases.



Anointed with names like Abilify and Geodon, the drugs were given to a broad swath of patients, from preschoolers to octogenarians. Today, more than a half-million youths take antipsychotic drugs, and fully one-quarter of nursing-home residents have used them. Yet recent government warnings say the drugs may be fatal to some older patients and have unknown effects on children…………………………..

.

The new generation of antipsychotics has also become the single biggest target of the False Claims Act, a federal law once largely aimed at fraud among military contractors. Every major company selling the drugs — Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Pfizer, AstraZeneca and Johnson & Johnson — has either settled recent government cases for hundreds of millions of dollars or is currently under investigation for possible health care fraud.



Two of the settlements, involving charges of illegal marketing, set records last year for the largest criminal fines ever imposed on corporations. One involved Eli Lilly’s antipsychotic, Zyprexa; the other involved a guilty plea for Pfizer’s marketing of a pain pill, Bextra. In the Bextra case, the government also charged Pfizer with illegally marketing another antipsychotic, Geodon; Pfizer settled that part of the claim for $301 million, without admitting any wrongdoing.



The companies all say their antipsychotics are safe and effective in treating the conditions for which the Food and Drug Administration has approved them — mostly, schizophrenia and bipolar mania — and say they adhere to tight ethical guidelines in sales practices………….. The drug makers also say that there is a large population of patients who still haven’t taken the drugs but could benefit from them……….

AstraZeneca, which markets Seroquel, the top-selling antipsychotic since 2005, says it developed such drugs because they have fewer side effects than older versions…………………………………



“It’s a drug that’s been studied in multiple clinical trials in various indications,”………………… says Dr. Howard Hutchinson, AstraZeneca’s chief medical officer. “Getting these patients to be functioning members of society has a tremendous benefit in terms of their overall well-being and how they look at themselves, and to get that benefit, the patients are willing to accept some level of side effects.”………………….



The industry continues to market antipsychotics aggressively, leading analysts to question how drugs approved by the Food and Drug Administration………………… for about 1 percent of the population…………………………… have become the pharmaceutical industry’s biggest sellers — despite recent crackdowns…………………………



Some say the answer to that question isn’t

complicated.



“It’s the money,”

says Dr. Jerome L. Avorn, a Harvard medical professor and researcher. “When you’re selling $1 billion a year or more of a drug, it’s very tempting for a company to just ignore the traffic ticket and keep speeding.”



NEUROLEPTIC drugs — now known as antipsychotics — were first developed in the 1950s for use in anesthesia and then as powerful sedatives for patients with schizophrenia and other severe psychotic disorders, who previously might have received surgical lobotomies.

But patients often stopped taking those drugs, like Thorazine and Haldol, because they could cause a range of involuntary body movements, tics and restlessness.

A second generation of drugs, called atypical antipsychotics, was introduced in the ’90s and sold to doctors more broadly, on the basis that they were safer than the old ones — an assertion that regulators and researchers are continuing to review because the newer drugs appear to cause a range of other side effects, even if they cause fewer tics.

Contentions that the new drugs are superior have been “greatly exaggerated,” says Dr. Jeffrey A. Lieberman, chairman of the psychiatry department at Columbia University. Such assertions, he says, “may have been encouraged by an overly expectant community of clinicians and patients eager to believe in the power of new medications.”

“At the same time,” he adds, “the aggressive marketing of these drugs may have contributed to this enhanced perception of their effectiveness in the absence of empirical evidence.”

Others agree.

“They sold the story they’re more safe, when they aren’t,” says Robert Whitaker, a journalist who has written two books about psychiatric medicines. “They had to cover up the problems. Right from the start, we got this false story.”



The drug companies say all the possible side effects are fully disclosed to the F.D.A., doctors and patients……………………… Side effects like drowsiness, nausea, weight gain, involuntary body movements and links to diabetes – are listed on the label……………….. The companies say they have a generally safe record in treating a difficult disease and are fighting lawsuits in which some patients claim harm…………………………………..



The cases, both civil and criminal, against many of the world’s largest drug makers have unveiled hundreds of previously confidential documents showing that some company officials were aware they were using questionable tactics when they marketed these powerful, expensive drugs.

Such marketing, according to analysts and court documents, included payments, gifts, meals and trips for doctors, biased studies, ghostwritten medical journal articles, promotional conference appearances, and payments for postgraduate medical education that encourages a pro-drug outlook among doctors. All of these are tools that federal investigators say companies have used to exaggerate benefits, play down risks and promote off-label uses, meaning those the F.D.A. hasn’t approved.

Lawyers suing AstraZeneca say documents they have unearthed show that the company tried to hide the risks of diabetes and weight gain associated with the new drugs. Positive studies were hyped, the documents show; negative ones were filed away.

According to company e-mails unsealed in civil lawsuits, AstraZeneca “buried” — a manager’s term — a 1997 study showing that users of Seroquel, then a new antipsychotic, gained 11 pounds a year, while the company publicized a study that asserted they lost weight. Company e-mail messages also refer to doing a “great smoke-and-mirrors job” on an unfavorable study…………………………………

.

“The larger issue is how do we face the outside world when they begin to criticize us for suppressing data,” John Tumas, then AstraZeneca’s publications manager, wrote in a 1999 e-mail. “We must find a way to diminish the negative findings,” he added. “But, in my opinion, we cannot hide them.”

.

TO JEST TO SAMO :

.

Alan Grayson:

“Which Foreigners Got the Fed’s $

500,000,000,000?”

Bernanke: “I Don’t Know.”

This is Congressman Alan Grayson questioning Federal Reserve Chairman Ben Bernanke on $550B of loans to foreigners (or ‘central liquidity swaps’ in Federal Reserve-ese’).

Which financial institutions received this money?

Bernanke’s answer: I don’t know.

As the Fed was lending this money, the dollar increased by 30% in value. Grayson asks, was this a coincidence?

Bernanke’s answer: yes.

.
.

.

Tony Jewell, an AstraZeneca spokesman, said last week that the company had turned over all that material to the F.D.A. as part of the approval process and updated its label over the years to show the latest safety information……………………………………….

Dr. Stefan P. Kruszewski, a Harvard-educated psychiatrist who once worked as a paid speaker for several drug makers, became a government informant and now consults for plaintiffs suing drug companies. Earlier in his career, he spoke at events for Pfizer, GlaxoSmithKline and Johnson & Johnson as an advocate of antipsychotics. He said one company offered him incentives of $1,000 or more every time he talked to an individual doctor about one of its drugs.



“When I started speaking for companies in the late 1980s and early ’90s, I was allowed to say what I thought I should say consistent with the science,” he recalls. “Then it got to the point where I was no longer allowed to do that. I was given slides and told, ‘We’ll give you a thousand dollars if you say this for a half-hour.’ And I said: ‘I can’t say that. It isn’t true.’ ”

Slides for one new antipsychotic drug contended that it had no neurological side effects. “They made it all up,” Dr. Kruszewski said. “It was never true.”

The antipsychotics found an easy route around regulations because of the leeway given to many big drug makers……………..

While drug companies are prohibited from promoting drugs for conditions for which they have not been proved safe and effective, their paid consultants, researchers and educators may do that for them verbally and in company-sponsored studies………………



“They can give a small hint, and people will take the bait,” says Dr. Robert Rosenheck, a professor of psychiatry and public health at the Yale School of Medicine, who has received research support from drug makers and federal agencies. “Psychiatric disorders are vaguely defined enough that you can stretch definitions,” he says. “So many treatments are completely ineffective, people are willing to try anything.”

For their part, doctors are free to prescribe any approved drug for any medical condition they choose, even if the drug hasn’t been approved for that specific treatment. “Because they’re approved, they become an alternative for doctors who can’t think of what else to prescribe,” says Dr. Daniel J. Carlat, an associate professor of psychiatry at Tufts University. “Whether they’re useful or not is unclear.”

Analysts said that given the profits that were to be made, the murkiness of mental disorders, and holes in the regulatory regime, marketing excesses were bound to occur.

“If you have a lot of money on the table and you have clinical uncertainty over mental health conditions, where you don’t have a blood test or objective test for it, you see it’s kind of a combustible mixture,” says Dr. Mark Olfson, a Columbia University psychiatry professor and researcher.


DOCUMENTS produced in recent litigation and

in Congressional investigations show that some

leading academic doctors have worked closely

with corporate benefactors to expand

the use of antipsychotics.



The most well-known is Joseph Biederman, a Harvard medical professor and Massachusetts General Hospital researcher. His studies, examining prevalence of bipolar psychological disorders in children, helped expand practice standards, leading to a fortyfold increase in such diagnoses from 1994 to 2003. The increase was reported in a 2007 study by the Archives of General Psychiatry.

Between 2000 and 2007, he also got $1.6 million in speaking and consulting fees — some of them undisclosed to Harvard — from companies including makers of antipsychotic drugs prescribed for some children who might have bipolar disorder, a Senate investigation found in 2008.

.

Johnson & Johnson gave more than $700,000 to a research center that was headed by Dr. Biederman from 2002 to 2005, records show, and some of its work supported the company’s antipsychotic drug, Risperdal.

.

Dr. Biederman says that the money did not influence him and that some of his work supported other drugs.

“Dr. Biederman’s research does not promote a particular diagnosis or treatment,” his lawyer, Peter Spivack, wrote in an e-mail on Thursday.

The increase in pediatric bipolar diagnosis, the lawyer said, “cannot be attributed solely to Dr. Biederman’s work.” Treatment was expanded to help children and their families, he said.

Mr. Spivack said Dr. Biederman’s disclosure lapses were minor and inadvertent. A Harvard spokesman said they were still under review.

According to government investigators and

plaintiffs’ lawyers, many of the studies of

antipsychotics were conceived in marketing

departments of pharmaceutical companies,

written by ghostwriters and then signed by

prominent physicians — giving the illusion

that the doctors were undertaking their

studies independently………………….

.

Such practices continue.

“The content is preplanned,” said one doctor who has worked as an uncredited medical writer for antipsychotic studies. Data is used selectively and interpreted for company benefit, said the doctor, who still works in medical writing and spoke on the condition of anonymity to preserve future job prospects.

“Review articles and original research articles have advertising messages in them,” the doctor said. “That’s part of the plan.”

Such papers influence medicine in many ways, as sales representatives show them to doctors and future research builds upon them.

.

ACCORDING to the Justice Department, drug companies trained sales reps to rebut valid medical concerns about unproved uses of antipsychotics. For example, the department says, Lilly produced a video called “The Myth of Diabetes” to sell Zyprexa, which became its all-time best-selling drug, even though evidence showed that Zyprexa could cause diabetes, as well as other metabolic problems.

Lilly salespeople also promoted a “5 at 5” drug regimen in nursing homes — 5 milligrams of Zyprexa at 5 p.m. to settle down agitated older patients for the night. A Lilly spokesman declined to say when those sales campaigns occurred. But in 2005, after a new analysis of 15 previous studies, the F.D.A. issued a public health advisory saying the use of antipsychotics to calm older dementia patients would increase risk of death from heart failure or pneumonia. The F.D.A. asked drug makers to add a special warning……………………….. about that on packaging…………………………

.

Over the years, as psychiatrists learned more about the drugs’ risks, companies promoted them more to family doctors, pediatricians and geriatricians. Pfizer paid more than 250 child psychiatrists to promote its antipsychotic, Geodon, at a time when it was approved only for adults, according to a government filing with the Pfizer settlement last year.

High-prescribing doctors pocketed extra money in the form of research payments, speaking fees, gifts, meals and junkets — some of which the government has specifically termed illegal “kickbacks.”

.

In its suit against AstraZeneca, the government produced documents showing that the company paid a Chicago psychiatrist, Dr. Michael Reinstein, nearly $500,000 over a decade to do research, travel and speak for it — even as he led a Medicaid practice he had described to the company as one of “the largest prescribers of Seroquel in the world.”

Dr. Reinstein and AstraZeneca have both

denied any misconduct.

.

In April, AstraZeneca became the fourth major drug company in three years to settle a government investigation with a hefty payment — in its case, $520 million for what federal officials described as an array of illegal promotions of antipsychotics for children, the elderly, veterans and prisoners. Still, the payment amounted to just 2.4 percent of the $21.6 billion AstraZeneca made on Seroquel sales from 1997 to 2009.



LAST year, Eli Lilly and Pfizer settled

investigations resulting in the largest criminal

fines in United States history. Lilly paid a $515

million criminal fine as part of a broader, $1.4

billion settlement with the government.

Pfizer later paid a $1.3 billion criminal fine

as part of a broader, $2.3 billion settlement.



The Lilly case focused entirely on its antipsychotic drug Zyprexa, while Pfizer’s settlement included $301 million related to its antipsychotic, Geodon, along with marketing of other drugs.



In 2007, Bristol-Myers Squibb paid $515 million to settle federal and state investigations into marketing of its antipsychotic drug Abilify to child psychiatrists and nursing homes. Bristol-Myers Squibb, like AstraZeneca, denied any misconduct.

.

Johnson & Johnson is currently under investigation by the Justice Department, which says it paid kickbacks to induce Omnicare, the nation’s largest nursing home pharmacy, to recommend Risperdal, government filings show. Omnicare paid $98 million last November to settle civil charges.

.

J.& J. is fighting a government lawsuit and says in court filings that it was paying rebates — an argument endorsed in a filing by the industry trade group, the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.

Some officials at companies say they’ve made systemic changes to avoid illegal marketing of antipsychotics and other products.

“That was a blemish for us,” John C. Lechleiter, Eli Lilly’s chief executive, said in an interview. “We don’t ever want that to happen again. We put measures in place to assure that not only do we have the right intentions in integrity and compliance, but we have systems in place to support that.”

Jeffrey B. Kindler, Pfizer’s chief executive, voiced similar thoughts in an interview. “Never again,” he said. “I take this very seriously.

.

Mr. Kindler is operating under Pfizer’s third corporate accountability agreement, a five-year promise to the federal government to reform sales behavior, monitor employees and disclose misconduct. The first was signed in 2002 for withholding rebates for Lipitor. The second, in 2004, was for illegal marketing of the seizure drug Neurontin. The third, last year, was for illegal marketing of the painkiller Bextra.

.

Pfizer officials say they inherited the first two situations with their acquisitions of two other companies, Warner-Lambert and Parke-Davis.

It wasn’t our people,” says Douglas Lankler, a senior vice president and chief compliance officer at Pfizer.

.

Lew Morris, chief counsel for the inspector

general of the Department of Health and

Human Services, says he is serious about

bolstering government efforts to reform

or punish drug makers for illegal sales

of antipsychotics.


“The message we want to send to the industry is it’s not just the same-old, same-old,” he said in an interview.

He agrees that few industry employees have gone to jail for white-collar crimes, but says this may change soon. “We’re targeting managers and executives who should have known,” he said.

Mr. Morris says some companies are “too big to debar” from government contracts, since doing so would just hurt patients needing medicine. But he says discussions are under way about forcing one health care company to sell off a subsidiary accused of fraud. And directors who ignore information may face more risk of shareholder suits, he says.

.

Over the next year, the government is adding at least 15 prosecutors and 100 investigators to pursue health care fraud.

The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, also strengthened its marketing code of conduct two years ago, banning gifts and meals, although salespeople can still bring meals to doctors’ offices.

Some companies are also disclosing their consulting and speaking payments, as required by the government agreements. And groups in charge of medical writing and postgraduate education have taken steps to disclose or reduce industry influence.



But more than 1,000 False Claims Act lawsuits

are still under way, most of them focused on

health care and many on lucrative antipsychotic

drugs. For that reason alone, critics say they

think the industry still hasn’t gone far enough

to change questionable practices.



The drug industry still rewards sales,” says Stephen A. Sheller, a lawyer who has represented whistle-blowers in the Lilly and AstraZeneca cases. “And it’s still easy to market these drugs to doctors who are rushed.”

.

TO SĄ WŁAŚCICIELE TYCH KONCERNÓW

- ZOSTAJĄ “CZŁOWIEKIEM ROKU” ……..

Ben Bernanke człowiekiem roku

tygodnika “Time”

Ron Paul komentuje wybór na człowieka roku tygodnika “Time” Przewodniczącego Rezerwy Federalnej Bena Bernankego.

.

.

Kto by pomyślał… Ben “Multiplikator” Bernanke człowiekiem roku… ciekawe

jeżeli daną grupę cechuje pewien poziom koordynacji, to zdobędzie w danym systemie (choćby niemoralnym) przewagę nad “graczami” niezorganizowanymi, a tym samym użyje (lub nadużyje) go w większym stopniu. na tej zasadzie działają partie, mafie, lobby itd. – dzięki swojej kulturze etnicznej lojalności, wykształconej przez stulecia diaspory, oraz przeświadczeniu o swej wyjątkowości (umocowanym w judaistycznej tradycji) – mówiąc językiem neutralnym, mają tendencję do współpracy z pominięciem oficjalnych struktur… to niekoniecznie musi być rzeczą bardzo dobrą. i zasadniczo, nie jest.

z każdym problemem to jak z tym słoniem z anegdoty. jeden ślepy naukowiec trzyma go za trąbę, a inny za ucho, i każdy opowiada co innego. a jednak każdy z nich trzyma jakąś część słonia… (daj Boże nie intymną)

Co tu dużo mówić – wybierają swoich. Nobel dla Obamy też żałosny.

jezeli bedziemy szukac rozwiazania problemu wsrod zydow to go nigdy nie znajdziemy – ODPOWIEDZIALNY JEST SYSTEM

……….”jeśli uważasz że Żydzi są odpowiedzialni…” – trywializujesz………….. “to sie myslisz”. owszem mylę się ;) “odpowiedzialny jest system” – hehe przypomina się słynny wywiad z Michnikiem: “to nie generał strzelał. To nie generał strzelał. To strzelał system dyktatury komunistycznej” :) )) i cóż to niby ma znaczyć….. każdy system składa się z ludzi

.

********************************************************************************************

http://prawdaxlxpl.wordpress.com/category/szkodliwe-dla-zdrowia/

Czarna lista szkodliwych leków

31/01/2011 — natalia008

Zamieszczamy czarną listę leków dostępnych we Francji o udowodnionych szkodliwych skutkach ubocznych. W ubiegłą sobotę francuski minister zdrowia, Xavier Bertrand zapowiedział publiczne ogłoszenie listy lekarstw znajdujących się pod ostrym nadzorem ze względu na ich szkodliwe skutki uboczne. Dziś listę opublikowały francuskie media.

Usunięty z rynku „Mediator” który był przyczyną ponad 500 zgonów we Francji (statystyki potwierdzone przez badania) nie jest przypadkiem odosobnionym. Wkrótce zostaną wycofane kolejne dwie molekuły: „Arcoxia” oraz „Champix”.

Molekuły nadzorowane są przez agencję bezpieczeństwa sanitarnego, jednak badania nad szkodliwością leków prowadzą wyłącznie laboratoria, które są ich producentami.

Oto oficjalna lista opublikowana dziś przez francuskie media:

ABSTRAL (laboratoire Prostrakan).

Przeciwbólowy. Skutek uboczny: depresja układu oddechowego

.

ACLASTA 5 mg (laboratoire Novartis).

Lek na osteoporozę. Skutek uboczny: stałe uszkodzenie nerek

.

ACOMPLIA (Sanofi-Aventis).

Odchudzający. Skutki uboczne: depresja, zawroty głowy, bezsenność.

.

ALLI 60mg (GSK).

Odchudzajacy. Skutki uboczne: stany lękowe

.

ANTASOL (laboratoire Sol France).

Przeciwbólowy. Skutek uboczny: zmiany w układzie nerwowym, stany lękowe

.

ARCOXIA (MSD Chibret).

Przeciwzapalny lek na arthrose. Skutek uboczny: zwiększa ryzyko zawału oraz udaru mózgu.

.

BYETTA (Lilly).

Lek na cukrzycę. Skutek uboczny: Problemy gastryczne, mdłości, wymioty, uszkodzenie nerek.

.

CELSENTRI (Pfizer).

Lek dla chorych na AIDS. Skutek uboczny: ryzyko uszkodzenia wątroby, zaburzenia pracy serca oraz mięśni.

.

CERVARIX (GSK).

Szczepionka zabezpieczająca przed rakiem szyjki macicy. Skutek uboczny: bóle głowy i mięśni, zaczerwienienia, opuchnięcie.

.

CHAMPIX (Pfizer).

Stosowany przy kuracji antynikotynowej Skutek uboczny: zaburzenia układu nerwowego, depresja, nerwowość, bóle głowy.

.

CHLORHYDRATE DE BUPRENORPHINE (Merck).

Stosowany przy kuracji antynarkotykowej. Skutek uboczny: uszkodzenia wątroby , depresja układu oddechowego.

.

CIMZIA (UCB Pharma) :

Lek na reumatyzm. Skutek uboczny: gruźlica oraz zona.

.

CYMBALTA (Lilly).

Antydepresant. Skutek uboczny: uszkodzenia wątroby, myśli samobójcze.

.

EFFENTORA (Céphalon).

Przeciwbólowy. Skutek uboczny: nawet niewielkie przedawkowanie może być śmiertelne.

.

EFIENT 10 mg (Lilly).

Lek na układ krwionośny. Skutek uboczny: ryzyko wylewu oraz anemia

.

ELLAONE (HRA Pharma).

Środek antykoncepcyjny, zażywa się do 5 dni po niezabezpieczonym stosunku. Skutek uboczny: nadciśnienie, ciąże pozamaciczne, uszkodzenia wątroby.

.

ENTONOX (Linde Healthcare).

Lek stosowany w szpitalach – mieszanka tlenu i protoxyde azotu. Skutek uboczny: zaburzenia układu nerwowego, stany lękowe.

.

EXJADE (Novartis).

Lek na nadmiar żelaza we krwi. Skutek uboczny: zaburzenia wątroby oraz jelit

.

FIRMAGON (Ferring).

Lek hormonalny na raka prostaty. Skutek uboczny: patologie układu krwionośnego, zachwianie mineralnej struktury kości.

.

GALVUS (Novartis).

Lek na cukrzyce. Skutek uboczny: uszkodzenia wątroby, zaburzenia układu nerwowego.

.

GARDASIL (Sanofi-Pasteur MSD).

Szczepionka przeciwko papillomavirus, zabezpieczająca przed rakiem szyjki macicy. Skutek uboczny: podrażnienia skóry, gorączka, szkodliwy dla kobiet w ciąży.

.

ILARIS (Novartis).

Przeciwbakteryjny. Skutek uboczny: zawroty głowy, wzrost poziomu cholesterolu we krwi.

.

INCRELEX (Ipsen).

lek na przyspieszenie wzrostu dla dzieci opóźnionych w rozwoju. Skutek uboczny: niedokrwistość, rozrost migdałów.

.

INSTANYL ( Nycomed).

Przeciwbólowy. Skutek uboczny: depresja układu oddechowego, wymioty, zawroty głowy.

.

INTELENCE (Janssen-Cilag).

Przeciwwirusowy. Skutek uboczny: wysypka, wymioty.

.

INTRINSA (Procter&Gamble Pharmaceuticals),

patch zwiększający popęd u kobiet w okresie menopauzy Skutek uboczny: wysypka, trądzik, nadmierne owłosienie, zmiana głosu, rak piersi.

.

ISENTRESS (Merck, Sharp & Dohme LTD)

Lek przeciwwirusowy dla chorych na AIDS. Skutek uboczny: rozwolnienia, mdłości, wymioty, gorączka

.

JANUVIA, 100 mg comprimé pelliculé (Merck, Sharp & Dohme LTD),

Lek na cukrzyce. Skutek uboczny: zaburzenia w układzie pokarmowym, infekcje układu oddechowego, wysypka, nadwrażliwość.

.

KALINOX (Air Liquide Santé France),

Przeciwbólowy. Skutek uboczny: wymioty, stany lękowe, euforia

.

KUVAN (Merck Serono),

Lek na zaburzenia metaboliczne. Skutek uboczny: zaburzenia w układzie pokarmowym, uszkodzenie nerek.

.

LUCENTIS (Novartis Europharm LTD),

Lek na zaburzenia mięśni. Skutek uboczny: uszkodzenie siatkówki oka, katarakta, zapalenia oka, reakcje alergiczne.

.

METHADONE AP-HP gélule (Bouchara-Recordati),

Stosowany przy kuracji antynarkotykowej. Skutek uboczny: depresja, wymioty, zatwardzenia, bezdech, zawał.

.

MULTAQ (Sanofi-Aventis),

Stosowany przy zaburzeniach pracy serca. Skutek uboczny: rozwolnienia, mdłości, wymioty, osłabienie.

.

MYCAMINE (Astellas Pharma),

stosowany przy grzybicy. Skutek uboczny: wymioty, ryzyko raka wątroby.

.

NPLATE (Amgen),

Lek na niedokrwistość. Skutek uboczny: bóle głowy, zaburzenia układu krwionośnego.

.

ONGLYZA (Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca),

Lek na cukrzyce. infekcja dróg oddechowych, wymioty, bóle głowy.

.

ORENCIA (Bristol-Myers Squibb),

Lek na reumatyzm. Skutek uboczny: infekcja dróg oddechowych oraz układu moczowego, alergie, mdłości, bóle głowy.

.

OXYNOX (Air Products SAS),

Przeciwbólowy. Skutek uboczny: mdłości, leki, euforia.

.

PRADAXA (Boehringer-Ingelheim),

Stosowany u osób z proteza kolana lub biodra. Skutek uboczny: wymioty, zatwardzenia, uszkodzenia żył, bezsenność, ryzyko wylewu i uszkodzenia wątroby.

.

PREVENAR 13 (Pfizer),

Szczepionka dla dzieci na pneumokoki. Skutek uboczny: alergie, gorączka, poirytowanie, zaburzenia apetytu, bezsenność.

.

PROCORALAN (Servier),

Stosowany przy zaburzeniach pracy serca. Skutek uboczny: zwolnienie pracy serca, zawroty głowy.

.

RELISTOR (Wyeth Pharmaceuticals France),

Przeciwbólowy, stosowany u osob nieuleczalnie chorych. Skutek uboczny: bóle brzucha, wymioty, biegunka.

.

REVLIMID (Celgen Europe Limited),

Stosowany przy raku kosci. Skutek uboczny: zaburzenia układu krwionośnego, pokarmowego, wysypka, embolia.

.

REVOLADE (GlaxoSmithKline),

Stosowany u osób z usuniętą trzustką. Skutek uboczny: bóle głowy, wymioty, uszkodzenie wątroby i żył, embolia, zawał.

.

ROACTEMRA (Roche)

Lek na reumatyzm. Skutek uboczny: bóle głowy, zapalenie płuc zona, pęknięcie jelit.

.

STELARA (Janssen-Cilag),

Lek na łuszczyce. Skutek uboczny: alergie, infekcje.

.

SYMBICORT (AstraZeneca),

Lek na astmę. Skutek uboczny: palpitacje, dreszcze, podraznienie gardła, kaszel, zmiana głosu.

.

THALIDOMIDE (Celgene),

Usunięty z rynku w 1962 roku. Stosowany aktualnie w terapii antyrakowej. Skutek uboczny: deformacje płodu w przypadku ciąży, uszkodzenia żył, embolia.

.

THELIN (Encysive Limited),

Lek na nadciśnienie. Skutek uboczny: infekcja dróg oddechowych, odma płuc.

.

TOCTINO (Basilea Pharma),

Stosowany na egzemę rąk. Skutek uboczny: deformacje płodu w przypadku ciąży, zaburzenia psychiatryczne, uszkodzenie oczu.

.

TRACLEER (Actelion), Stosowany przy nadciśnieniu oraz wrzodach. Skutek uboczny: uszkodzenie wątroby.

.

TYSABRI (Biogen Idec France),

Stosowany w leczeniu sklerozy. Skutek uboczny: uszkodzenia wątroby, komplikacje neurologiczne.

.

TYVERB (GSK),

Stosowany przy raku piersi. Skutek uboczny: zaburzenia układu pokarmowego, wysypka, uszkodzenia wątroby oraz płuc.

.

VALDOXAN (Servier).

Lek antydepresyjny. Skutek uboczny: wymioty, zawroty głowy, uszkodzenia wątroby.

.

VIMPAT (UCB Pharma).

Lek na padaczkę. Skutek uboczny: ryzyko samobójstwa, wymioty.

.

VOLIBRIS (GSK).

Lek na nadciśnienie. Skutek uboczny: infekcja dróg oddechowych, palpitacje.

.

XARELTO (Bayer).

Lek na układ krwionośny. Skutek uboczny: ryzyko krwawienia oraz wylewu, wrzody układu pokarmowego.

.

XYREM (UCB Pharma)

Lek na bezsenność. Skutek uboczny: depresja układu oddechowego, zaburzenia neuro-psychiatryczne, myśli oraz próby samobójcze.

.

ZYPADHERA (Lilly)

Lek na schizofrenie. Skutek uboczny: agresja, zawroty głowy, nadciśnienie, konwulsje, śpiączka.

.

Tłumaczenie: Marek Z.

.

UKIP MEP Nigel Farage speaks about Mephredone, the killer drug

that cannot be banned forthwith becuase of EU regulations.


.

OxyContin – Recognize the Demon


*********************************************************************
.

TROCHE NA MARGINESIE –

BO O LEKACH PRZECIWBÓLOWYCH SŁÓW KILKA :

Pyralgina – jeden z najpopularniejszych leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych – jest dostępna w Polsce bez recepty. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji sprzedaż leku – znanego tam jako metamizol.

Metamizol i aminofenazon
Uważane za najmniej bezpieczne. Pierwszy występuje w Pyralginie, drugi w Pyramidonum. Mimo że obie substancje są skuteczne w bólach różnego pochodzenia, zaleca się stosować je doraźnie i przez krótki czas. Znaczna toksyczność, zwłaszcza wobec szpiku kostnego, oraz podejrzenie o działanie rakotwórcze sprawiło, że w niektórych krajach wycofano stosowanie aminofenazonu w lecznictwie. Zarówno metamizol, jak i aminofenazon nie mogą być przyjmowane przez osoby z chorobami wątroby i nerek oraz przez kobiety w okresie klimakterium.

Przykłady leków z metamizolem i aminofenazonem:
Metamizol: PYRALGINUM, GARDAN P (lek złożony**)
Aminofenazon: ISALGIN, PYRAMIDONUM, VERAMID (lek złożony**)  * Lek prosty zawiera wyłącznie jedną substancję czynną
** Lek złożony zawiera poza główną substancją także inne substancje nasilające lub uzupełniające działanie tej głównej

I KWESTIA ZASADNICZA :

Pyralgina jest powszechnie stosowanym lekiem we wszystkich oddziałach szpitali, klinik, ambulatoriach i przychodniach w Polsce –   Z POWODU CENY !!!

Niestety także w oddziałach i klinikach hematologii – gdzie wiadomo,  ŻE CHORZY HEMATOLOGICZNI JUŻ MAJĄ OBNIŻONĄ ILOŚĆ KRWINEK, A CZĘSTO NIE MAJĄ ICH WCALE NP. PO CHEMIOTERAPII !!!

Im także podaje się Pyralginę !!!

DLACZEGO ROBIĄ TO HEMATOLODZY ???

PRZECIEŻ ZNAJĄ NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE PYRALGINY NA SZPIK !!!

DLACZEGO ???

Dlaczego medycyna konwencjonalna morduje zamiast leczyć ???

.

http://www.stopcodex.pl/2011/02/wielka-farmacja-zabija-ocalalych-zolnierzy-usa/

Wielka Farmacja zabija ocalałych żołnierzy USA

luty 19th, 2011 Kategoria OGÓLNE by admin

Przeżyli ogień walk, wybuchy bomb [Mosadu], ataki terrorystyczne i okropne warunki pustynne. Ale po powrocie do domu na leczenie urazów wojny, fizycznych i mentalnych, żołnierzy w rekordowym tempie zabija przemysł farmaceutyczny.

Np. starszy lotnik, 23-letni Anthony Mena wróciwszy ze służby w Bagdadzie, poległ od medykamentów z recepty. Wg New York Times, toksykolog znalazł w jego krwi 8 leków: uśmierzające ból, nasenne, przeciw przygnębieniu i uspokajające. Mena zmarł od wielorakiego zatrucia farmaceutycznego.

Nie bacząc na współdziałanie chemiczne leków, psychiatrzy i lekarze leczą żołnierzy USA na śmierć, środkami przeciwbólowymi i psychotropowymi. Tych współdziałań farmaceutyka nie testuje klinicznie – nigdy! Z władzami zdrowia wierzą widocznie, że im więcej leków tym lepiej, a lekarzy szkoli się w wypisywaniu pigułek, bez względu na niezwykłą toksyczność kombinacji farmaceutyków. Już 1/3 armii USA jest na co najmniej jednym leku z recepty, wielu na psychotropowych przeciw zespółowi stresu pourazowego (PTSD).

Niektóre z tych chemikalii powiązano z samobójstwami i gwałtownym zachowaniem, zwłaszcza u młodszych mężczyzn. Weź młodego, daj mu broń do ręki i prochy do głowy, wypuść na front i czekaj… Wg raportów Armii USA, w l. 2006-2009 kombinacje leków zabiły 101 żołnierzy, ale to niedomówienie, bo większość zgonów zwala się na jakiś szwank organów. B. niewiele zgonów od prochów bada się prawidłowo… chyba żeś Michael Jackson.

Czy Farmacja zabija więcej wojsk niż wojna? Niewykluczone. 11 IX zabiło ok. 3 tys. Amerykanów, a wg analiz na podst. badań naukowych, zatwierdzone przez Agencję Leków i Żywności (FDA) leki z recepty zabijają 98 tys. do 250 tys. Amerykanów – rocznie!!!

Przez ostatnie 10 lat leki postemplowane przez FDA zabiły co najmniej milion Amerykanów – chemiczny holokaust.

Te same kompanie chemiczne, które pracowały dla hitlerowców, są teraz w czołówce Wielkiej Farmacji. New York Times nie powie ci też o roli IG Farben/Bayer w obozach zagłady, gdzie firma wykorzystywała niewolniczą siłę roboczą w produkcji broni chemicznej i leków do eksperymentów na więźniach. Obecnie ten sam przemysł zabija młodzież wojskową, w dużym stopniu „dzięki” szalenstwu wszczepionemu w przemysł psychiatryczny, znany z torturowania o okaleczania w imię „medycyny”. Widziałem w muzeum w Los Angeles, jak psychiatria zniszczyła życie  niezliczonym dzieciom, dorosłym, a nawet żołnierzom. Medycyna ta popełnia zbrodnie przeciw ludzkości, przy których ofiary w Iraku to małe piwo.

Piotr Bein: Rutynowo diagnozują żołnierzy PTSD — w USA, W. Brytanii i in. krajach NATO, cierpiących na skutki napromieniowania i zatrucia pyłem z broni uranowej w kombinacji ze szczepionkami, zatruciem chemicznym itd. KILKASET tys. wojsk z tych państw cierpi nie na PTSD a skutki uranowe i in., a pare- kilkadziesiąt tys. żołnierzy zmarło z tej przyczyny. Weteranów władze traktują jak zużyte szmaty — większość nie ma właściwej opieki lekarskiej ani środków do życia. Kompleks jot wykorzystał do swoich celów, „murzyn” może odejść.

http://grypa666.wordpress.com/2011/02/15/jaka-rewolucja/

.
************************************************************************

http://bazarmedyczny.wordpress.com/2011/02/24/infekcjologia-wakcynologia-to-sciema-a-wladze-o-tym-wiedza/

.

**************************************************************

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/07/fda-revokes-approval-for-controversial-breast-cancer-drug.aspx

w link powyżej DR MERCOLA PODAJE RÓŻNE SPOSOBY

NATURALNEGO LECZENIA NOWOTWORÓW –

KOPALNIA WIEDZY………I ŻYCIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LUDZIE – OTWÓRZCIE OCZY I USZY !!!!!!!!!!

NIE POZWÓLCIE SIĘ OSZUKIWAĆ I ZABIJAĆ,

ZA WŁASNE PIENIĄDZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Responses to LEKI KTÓRE ZABIJAJĄ – CZYTAJ JEŚLI CHCESZ ŻYĆ !!!

 1. antykk pisze:
  Noo…Tak Trzymaj! Powodzenia! :)
 2. antykk pisze:
  Lobby masonów wywiera wpływ na kluczowe decyzje w polityce, biznesie i wymiarze sprawiedliwości Francji – twierdzi tygodnik “Le Point”. Według gazety, do lóż wolnomularskich należą niektórzy ministrowie i jeden z doradców prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego.
  Opiniotwórczy francuski tygodnik zamieszcza w najnowszym numerze obszerny materiał pod tytułem “Masoni. Niewidzialna ręka. Ich nowa władza w wymiarze sprawiedliwości, polityce i biznesie”.


  “Le Point” pisze, że “w liczących się kręgach (we Francji), mówi się o ukrytym wpływie masonerii”, choć jej członkowie na ogół ukrywają swoją przynależność.cd. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,8988495,Le_Point__ukryty_wplyw_masonerii_w_polityce_i_biznesie.html
 3. astromaria pisze:
  Właściwie to ja dopiero teraz zaczynam widzieć, co się naprawdę dzieje w medycynie. Niby wiedziałam, że onkologia to ściema, że alopatia to gówno… ale ogrom tej zbrodni jest tak szokujący, że człowiek nie może w to uwierzyć! Wciąż wydawało mi się, że ci, którzy o tym piszą ciut jakby przesadzają. No bo czy normalny człowiek może uwierzyć w coś takiego??? Ja się nie dziwię ludziom, że nie wierzą. Bo ja tak naprawdę też wciąż trochę w głębi duszy nie wierzę… I ta potwornie agresywna kampania lansowania tej “medycyny” jako jedynej właściwej + dzika nagonka na zioła i homeopatię sprawiają, że ludzie biorą nas za wariatów. Ale ja się nie dziwię, bo pamiętam, jak zaczynałam swoje śledztwo i jak bardzo prawda wydawała mi się szalona i nieprawdopodobna.
  .
  .
  .
  TO JEST GLOBALNY OBÓZ KONCENTRACYJNY, GLOBALNE MORDOWANIE NAIWNYCH I UFNYCH, GLOBALNE WYCIĄGANIE OSTATNIEGO GROSZA ZA TE CHEMICZNE KŁAMSTWA, TO JEST GLOBALNY MEDYCZNO-MIKRO-CHEMICZNY, BIZNESO-SZWINDEL, NANO-GESZEFT, CHIPO-RFID-PRZEKRET !!!
  CHEMIA CIEBIE WYBAWI – OD WSZYSTKIEGO – NA POCZĄTEK OD MYŚLENIA – BO USZKODZI TWÓJ MÓZG !!!
  A POTEM TO JUŻ Z GÓRKI – PROSTO DO TRUMNY !!!
  I NA TO TEŻ MUSISZ MIEĆ KASIORĘ !!! ŻEBY NIE GNIĆ POD PŁOTEM JAK POTRĄCONY KOT !!!
  WEŹ CHEMICZNĄ PIGUŁKĘ “NA WSZYSTKO” , ZASZCZEP SIĘ – NA WSZYSTKO !!!
  PAL CHEMICZNE PAPIEROSY, PIJ CHEMICZNY ALKOHOL, ĆPAJ CHEMICZNE DRAGI, CHEMICZNE DOPALACZE……………………….
  NAPCHAJ SIĘ CHEMICZNYM JEDZENIEM I CHEMICZNYM PICIEM – ŻEBYŚ MÓGŁ SIĘ CHEMICZNIE LECZYĆ U CHEMICZNEGO LEKARZA…………………………
  NIE ZAPOMNIJ JESZCZE NA KOMENDĘ – O CHEMICZNYCH INFORMACJACH Z CHEMICZNEGO MAINSTREAM :
  O CHEMICZNEJ POLITYCE
  O CHEMICZNEJ “KULTURZE”
  O CHEMICZNEJ ROZRYWCE
  ŻYJ Z CHEMIĄ JAK Z PROTEZĄ ŻYCIA – CHEMIA CIEBIE WYBAWI – OD ŻYCIA…………NA WIEKI…….
  KU CHWALE CHEMII
   KU CHWALE GESZEFTU Z WALL STREET
   



1 komentarz:

 1. Jak macie problem z narkotykami to polecam pójść na kurację antynarkotykową jak najszybciej. Polecam ludzi z http://detoks-inizio.pl/detoks-narkotykowy/ mi pomogli.

  OdpowiedzUsuń